Celena  ➤  Публічна оферта

Публічна оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг та купівлю-продаж програмних продуктів


Фізична особа-підприємець Франко Володимир Анатолійович (надалі – Виконавець (Продавець), власник сервісу celena.io (надалі – Сервіс) пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб укласти договір про надання послуг та купівлю-продаж програмних продуктів, для чого публікує цей Договір оферти (надалі – Договір).

Відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, цей Договір є договором оферти та його умови є однаковими для всіх Замовників (Покупців)

Терміни, що використовуються у цьому Договорі оферти

CMS (Content Management System - система керування вмістом) - програма управління сайтом, створена Виконавцем (Продавцем), що містить готові шаблони його структури, набір функцій для дизайну і наповнення сайт даними.

Сайт – веб-сайт Виконавця (Продавця), розташований у мережі Інтернет за адресою https://celena.io/.

Замовник (Покупець) – фізична чи юридична особа, що зареєстрована на Сайті та отримала послуги чи програмні продукти (платні або безоплатні).

Заплановані технічні роботи – сукупність технічних операцій, що виконує Виконавець (Продавець) у встановлений період часу, необхідних для якісного надання послуг та підтримання роботи CMS та Сайту.

Екстрені технічні роботи – сукупність технічних операцій, які виконуються Виконавцем (Продавцем) поза запланованими технічними роботами для усунення причин послуг, що надаються Замовнику (Покупцю). Такі роботи можуть бути викликані необхідністю установки критичних оновлень, патчів, заміною обладнання та ін., або здійсненням інших термінових робіт, необхідних для підтримання працездатності Сайту. 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до умов даного Договору, Виконавець (Продавець) надає послуги з розробки та технічної підтримки сайтів шляхом створення та надання доступу до CMS, що розміщена у мережі Інтернет за адресою https://celena.io/ (надалі – Послуги), а також здійснює продаж плагінів, модулів та шаблонів для CMS (надалі – Товар), а Замовник (Покупець), зобов’язується сплатити за Товар відповідно до вимог Договору.

1.2. Цей Договір публічно відноситься до необмеженого кола осіб шляхом його розміщення (публікації) на Сайті.

1.3. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, встановлення Замовником (Покупцем) CMS або здійснення оплати за Товар є повним та безумовним підтвердженням прийняття всіх умов цього Договору оферти без виключення (акцептом оферти).

1.4. Договір вступає в силу з моменту встановлення Замовником (Покупцем) CMS або здійснення оплати за Товар.

1.5. Кожна зі Сторін гарантує іншій Стороні, що має повну право- та дієздатність, а також всі необхідні права та повноваження, що необхідні та достатні для укладення та виконання Договору відповідно до його умов.


2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Для можливості отримання Послуг за Договором Замовник (Покупець) повинен скачати CMS на Сайті та встановити програмний модуль. Для купівлі Товару Замовник (Покупець) повинен обрати потрібний плагін, модуль або шаблон та оплатити його. Після оплати Замовник (Покупець) отримує доступ до придбаного Товару та може встановити його на своєму сайті. 

2.2. На Сайті Виконавцем (Продавцем) розміщені як платні, так і безоплатні Товари.

2.3. Отримання послуг та купівля Товару за Договором можливі як за умови реєстрації на Сайті, так і без реєстрації.

2.4. Виконавець (продавець) проводить постійні оновлення CMS, плагінів, модулів та шаблонів.

2.5. У випадку виникнення питань чи проблем Виконавець (продавець) надає Замовнику (Покупцю) технічну підтримку.


3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ТОВАРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Послуги з надання доступу до CMS на Сайті надаються на безоплатній основі.

3.2. Вартість Товару, розміщеного на Сайті, визначається у гривні у еквіваленті до долару США. При зміні курсу долара США вартість товару у гривні визначається відповідно до курсу АО КБ «Приватбанк» на момент оплати.

3.3. Для купівлі Товару Замовнику (Покупцю) необхідно здійснити передплату шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 100% Виконавцю (Продавцю).

3.4. Оплата за Товар здійснюється у безготівковій формі за допомогою платіжних систем.

Для здійснення оплати Замовник (Покупець) повинен обрати відповідний Товар на Сайті та натиснути кнопку «Придбати», після чого його буде перенаправлено на платіжну систему, де можливо здійснити оплату за допомогою карт платіжних систем Visa та Mastercard. У такому випадку оплата додатково регулюється правилами платіжного сервісу та банку Замовника (Покупця) та Виконавця (Продавця). Виконавець (Продавець) не здійснює обробку операцій за банківськими картами. У випадках помилок або відмови Замовник (Покупець) повинен звернутись у банк або до представника платіжної системи, за допомогою якої здійснюється оплата.

3.5. Вартість Товару не включає у себе вартість комісій, що нараховуються банками або платіжною системою за проведення платежу. Такі комісії Замовник (Покупець) сплачує окремо.

3.6. Будь-яка оплата, здійснена від імені Замовника (Покупця) з використанням його персональних даних та платіжних засобів, вважається здійсненою Замовником (Покупцем).

3.7. Виконавець (Продавець) має право у односторонньому порядку змінювати вартість Товару, а також додавати будь-які платні послуги шляхом викладення їх на Сайті та внесення змін до даного Договору.

3.8. Замовник самостійно несе відповідальність за вірність платежів, що здійснює. 


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Замовника (Покупця)

4.1.1. Замовник (Покупець) має право на отримання якісних Послуг та Товару відповідно до умов цього Договору.

4.1.2. Придбавати будь-який Товар, розміщений на Сайті Виконавця (Продавця).

4.1.3. У випадку виникнення будь-яких питань, несправностей звертатись до Виконавця (Продавця) для отримання технічної підтримки.

4.2. Обов’язки Замовника (Покупця):

4.2.1. Ознайомитись з умовами цього Договору, з переліком Послуг та порядком їх надання, з переліком Товару, його вартістю та порядком оплати до акцепту оферти.

4.2.2. Сплачувати за Товар відповідно до вартості, зазначеної на Сайті.

4.2.3. Не здійснювати жодних дій, умисно чи неумисно, що ведуть до порушення функціонування програмного забезпечення чи Сайту Виконавця (Продавця).

4.2.4. Не використовувати надані Виконавцем (Продавцем) послуги та Товари для діяльності, що суперечить національному чи міжнародному законодавству. Надані за Договором послуги та Товари не можуть бути використані для реклами, продажу або іншого розповсюдження товарів та послуг, обіг яких прямо або у вигляді виключень заборонений або обмежений законодавчо. 

4.2.5. Самостійно відслідковувати зміну умов Договору на сайті Виконавця (Продавця).

4.3. Права Виконавця (Продавця):

4.3.1. Виконавець (Продавець) має право на оплату за свій Товар відповідно до ціни на Сайті та умов цього Договору.

4.3.2. Проводити модифікацію Сайту чи змінювати ціни на Товар на свій розсуд.

4.3.3. Вносити зміни у цей Договір оферти. Замовник (Покупець) вважається проінформованим про зміни у Договорі з моменту першої оплати після розміщення зміненого Договору.

4.4. Обов’язки Виконавця (Продавця):

4.4.1. Надавати Замовнику якісні Послуги та Товари відповідно до умов Договору.

4.4.2. Надавати Замовнику (Покупцю) зворотній зв'язок та технічну підтримку з усіх питань щодо придбаних Товарів. Виконавець (Продавець) має право відхилити запит щодо технічної підтримки у випадках неможливості виконання змін та надання підтримки через технічні Товару. 

Виконавець (Продавець) не зобов’язаний надавати технічну підтримку у відношенні наданих безоплатних Послуг, а у випадку надання такої технічної підтримки робить це виключно за власним бажанням або за оплату, додатково погоджену з Замовником (Покупцем).

4.4.3. Забезпечити безпечний збір, обробку та зберігання персональних даних Замовника (Покупця), які можуть стати відомі Виконавцю (Продавцю) згідно з вимогами законодавства.

4.4.4. У зв’язку з особливостями Послуг та Товару Виконавець (Продавець) не гарантує, що робота CMS чи Товару буде безперебійною та безпомилковою, та зобов’язується виправляти всі помилки за зверненням Замовника (Покупця) у найкоротші терміни.

У випадку зміни Замовником (Покупцем) або третіми особами на його замовлення коду CMS після його збереження з Сайту, Виконавець (Продавець) не несе відповідальність за подальшу роботу CMS.


5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Здійснюючи оплату за Товар Замовник (Покупець) автоматично надає згоду на збір, зберігання, обробку, використання та розголошення своїх персональних даних відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах».

5.2. Виконавець (Продавець) зобов’язується не розголошувати та не передавати персональні дані Замовника (Покупця) для ознайомлення чи використання третім особам без попередньої письмової згоди Замовника (Покупця).

5.3. Відносини між сторонами цього Договору у сфері конфіденційності регулюються Політикою конфіденційності, що розміщена на сайті та є невід’ємною частиною даного Договору.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання чи неналежне виконання Договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Всі суперечки, що виникли в рамках виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів. При неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду відповідної юрисдикції за місцезнаходженням Виконавця.

6.3. Замовник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання умов Договору, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які сторони не могли передбачити або запобігти.

6.4. До обставин непереборної сили сторони відносять події, що роблять виконання відповідною стороною Договору неможливим: землетруси, повені, інші стихійні лиха, пожежі, ядерні та інші промислові аварії, а також страйки, військові дії, громадські заворушення або акти державних органів, що перешкоджають виконанню умов угоди. Всі інші перешкоди незалежно від їх природи або характеристик непереборною силою не рахуються, за винятком тих перешкод, які навмисне будуть визнані сторонами як викликані дією обставин непереборної сили.


7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Сайт https://celena.io/ належить Виконавцю, є його розробкою та охороняється законодавством у сфері права інтелектуальної власності. Усі права захищені.

7.2. Ніякі елементи змісту Сайту, а також будь-який контент, розміщений у ньому, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

7.3. CMS, розміщена на Сайті, розроблена Виконавцем (Продавцем) та є його власністю. Як об’єкт авторського права Сайт, CMS, плагіни, модулі та шаблони, розробником яких є Виконавець (Продавець), підлягають захисту відповідно до законодавства. Їх використання з порушенням умов цього Договору є порушенням законів про авторське право і буде переслідуватися відповідно до чинного законодавства.

7.4. Замовникам (Покупцям), які скачали CMS з Сайту, заборонено продавати її третім особам.

7.5. Прибирати знак «копірайт» (ідентифікатор розробника) з адміністративної панелі створеного за допомогою CMS сайту заборонено. У випадку такої необхідності Замовнику (Покупцю) необхідно звернутись до Виконавця (Продавця) для отримання відповідного дозволу, який надається за певну плату.


8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Договір вступає в силу з моменту здійснення Замовником оплати за Послуги та діє до моменту закінчення безпосереднього надання Послуги Виконавцем або надання доступу до придбаного Товару.

8.2. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до Договору в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Договору на сайті на сторінці https://celena.io/offer.html, яка набуває чинності з моменту її розміщення.

8.3. До умов Договору застосовується законодавство України.

8.4. У випадках, котрі не врегульовані цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

8.5. Сторони надають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають їм відомі, у зв’язку з укладенням цього Договору, в межах, необхідних відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.6. Адреса електронної пошти Виконавця для розгляду звернень Замовника masterz1zzz@gmail.com


9. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особі-підприємець

Франко Володимир Анатолійович

вул. Комкова, 83/79, м. Херсон, Херсонська обл., 73000

РНОКПП 3143420938

тел. (095)-205-96-75

IBAN UA523524790000026000052222840

Херсонска філия АО КБ «ПРИВАТБАНК»


Редакція Договору публичной оферти від «23» квітня 2023р.

Loading...